Đăng nhập

vphn.binhminhad@gmail.com


Xây dựng thương hiệu

Tin đăng ngày : 15/03/13 | 1539 lượt xem

Xây dựng thương hiệu là cần thiết để tạo dựng cho doanh nghệp.

Thương hiệu là khái niệm trong người tiêu dùng về sản phẩm với dấu hiệu của nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hoá nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ sản phẩm. Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất và thường được uỷ quyền cho người đại diện thương mại chính thức

Nền tảng cho thương hiệu chính là logo. Từ trang web, bao bì đóng gói cho đến chất liệu quảng cáo, tất cả cần được tích hợp vào logo của nhà sản xuất, nhằm truyền tải thông điệp thương hiệu

Phát triển thương hiệu là việc tận dụng sức mạnh của thương hiệu trong việc mở rộng sản phẩm, mở rộng thị trường hoặc mở rộng sang ngành khác.

Có 5 công cụ xây dựng thương hiệu gồm : Logo dễ liên tưởng sản phẩm,  hình tượng tạo thiện cảm, khẩu hiệu ấn tượng, nhạc hiệu ngắn- dễ nhớ, bao bì nổi bật.